ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
  1. Επιλέξτε το έντυπο – Υπ. Δήλωση – που σας ενδιαφέρει και εκτυπώστε το.
  2. Αφού συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ, Αστυνομική Αρχή ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ

ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Π.Ε.Ι.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΑΙΤΗΣΗ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:
  1. Επιλέξτε και εκτυπώστε την Αίτηση Εκτύπωσης.
  2. Συμπληρώστε με κεφαλαία, καθαρά γράμματα και χωρίς να ξεφεύγουν από τα πλαίσια, ΜΟΝΟ τα πεδία (3), «Επώνυμο», «Όνομα» και «Πατρώνυμο». (Αφήστε κενά τα πεδία (4) με τους λατινικούς χαρακτήρες.)
  3. Αφού συμπληρωθεί, επικυρώνεται από τον αιτούντα σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία (ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα κλπ) για το γνήσιο της υπογραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπογραφή να είναι εντός του πλαισίου (5), δηλαδή να μην προεξέχει κάποια γραμμή από το λευκό πλαίσιο.