Β Κατηγορία (αυτοκινήτου) για κατόχους κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α (μοτοσικλέτας)

– Ο κάτοχος της κατηγορίας αυτής έχει δικαίωμα να οδηγήσει αυτοκίνητο μάζας 3,500kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750kg.

Διαδικασία εγγραφής και έκδοσης διπλώματος

 

Για κατόχους διπλώματος μοτοποδηλάτου ΑΜ που εκδόθηκαν από Τμήμα Τροχαίας.

Στην αρχή μετατρέπουμε το δίπλωμα μοτοποδηλάτου σε δίπλωμα νέου τύπου της Ε.Ε. με τη μεταφορά του φακέλου από την τροχαία που εκδόθηκε στην Δ.Σ. Θεσ/νίκης. Γι’ αυτό χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

Κατόπιν της έκδοσης του νέου διπλώματος μοτοποδηλάτου, κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την επέκταση του διπλώματος σε Β κατηγορία (αυτοκινήτου).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

  • 9 πρακτικά μαθήματα οδήγησης Β κατηγορίας (μάθημα διάρκειας 1,5 ώρας.)

Για κατόχους διπλώματος κατηγορίας Α1 ή Α2 ή Α μοτοσικλέτας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

9 πρακτικά μαθήματα οδήγησης Β κατ. (μάθημα διάρκειας 1,5 ώρας)