ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α κατηγορίας μοτοσικλέτας. (Για ήδη κατόχους διπλώματος αυτοκινήτου Β κατηγορίας)

– Δικαίωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας αντίστοιχης κατηγορίας.

Διαδικασία εγγραφής και έκδοσης διπλώματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 11 διδακτικές ώρες θεωρητικά μαθήματα A κατηγορίας
  • 6 πρακτικά μαθήματα οδήγησης ΑΜ, Α1, Α2 ή Α κατ. (διάρκεια μαθήματος 1,5 ώρα)