Α1 Κατηγορία μοτοσικλέτας (άνω των 18 ετών)

Ο κάτοχος της κατηγορίας αυτής έχει δικαίωμα να οδηγήσει:

– Mοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125cm³, με ισχύ έως 11KW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1KW/kg

– Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ έως 15ΚW.

Διαδικασία εγγραφής και έκδοσης διπλώματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 31 διδακτικές ώρες θεωρητικών μαθημάτων Α + Β κατηγορίας.
  • 7 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσικλέτας Α1 κατηγορίας. (μάθημα διάρκειας 1,5 ώρας)