ΑΜ Κατηγορία μοτοποδηλάτου (άνω των 16 ετών)

Ο κάτοχος της κατηγορίας αυτής έχει δικαίωμα να οδηγήσει:

– Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

– Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

– Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350kg και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

Διαδικασία εγγραφής και έκδοσης διπλώματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 31 διδακτικές ώρες θεωρητικών μαθημάτων Α + Β κατηγορίας.
  • 7 πρακτικά μαθήματα οδήγησης ΑΜ κατ. (μάθημα διάρκειας 1,5 ώρας.)