ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΙΚΥΚΛΟΥ

metavivasi

Δικαιολογητικά

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Τελευταία βεβαίωση ελέγχου από ΚΤΕΟ (Αν έχει λήξει θα πρέπει να περάσει από ΚΤΕΟ πριν γίνει η μεταβίβαση του οχήματος)
 • Βεβαίωση από την Εφορία ότι έχουν καταβληθεί όλα τα Τέλη Κυκλοφορίας
 • Φωτοτυπίες ταυτότητας αγοραστή και πωλητή
 • ΑΦΜ αγοραστή
 • Εξουσιοδοτήσεις (επικυρωμένες) (από μια για αγοραστή και πωλητή)

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

metavivasi

Δικαιολογητικά

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Τελευταία βεβαίωση ελέγχου από Κ.Τ.Ε.Ο. ( (Αν έχει λήξει θα πρέπει να περάσει από ΚΤΕΟ πριν γίνει η μεταβίβαση του οχήματος)
 • Βεβαίωση από εφορία ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.
 • Αν πρόκειται για εταιρεία θα χρειαστεί το Καταστατικό [με τις τροποποιήσεις του όπου αναφέρονται Δ.Σ., Διαχειριστές, Διάρκεια, Έδρα, Σκοπός (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή ΦΕΚ Ίδρυσης της Εταιρείας και ΦΕΚ εκπροσώπων με τις τροποποιήσεις τους (Εταιρεία, Α.Ε. και ΕΠΕ)]
 • Τιμολόγιο πώλησης
 • Εξουσιοδοτήσεις (επικυρωμένες) (από μια για αγοραστή και πωλητή)
 • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων (αγοραστή και πωλητή)

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 75€


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ/ΚΛΟΠΗΣ

 

arsiparakratisis

Δικαιολογητικά

 

ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

arsiparakratisis

Δικαιολογητικά

 • ΑΙΤΗΣΗ – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή ή της Εταιρείας ότι αίρει την παρακράτηση. (Αν είναι παρακρατημένη από εταιρεία, χρειάζεται επιπλέον το ΦΕΚ της εταιρείας.)
 • Άδεια κυκλοφορίας