ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

repeat3ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
(ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ ή όπου συντρέχουν ιατρικοί περιορισμοί)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών προσκομίζεται υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο ισχύει μέχρι την έκδοση του νέου διπλώματος.


repeat2ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
(Κάθε 5 χρόνια για κατόχους άδειας φορτηγού ή λεωφορείου)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών προσκομίζεται υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο ισχύει μέχρι την έκδοση του νέου διπλώματος.


repeatΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ετών ή όπου υπάρχουν περιορισμοί για λόγους υγείας: Καταργούνται οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Ιατρών (ΔΙΕ) οπότε η διαδικασία είναι ίδια με τις υπόλοιπες ανανεώσεις. Η διαφορά έγκειται στο ότι πρέπει να προσκομίσουν ιατρικές βεβαιώσεις από: Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, Ψυχίατρο/Νευρολόγο, Ωτορινολαρυγγολόγο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ