ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

metavivasi ΑΛΛΑΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (διπλώματος) ΣΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

copyΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (διπλώματος) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών προσκομίζεται υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο ισχύει μέχρι την έκδοση του νέου διπλώματος.