ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ

taxi1η Έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης αυτοκίνητου (Ε.Δ.Χ.) – (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

 • Αίτηση – Υπ. Δήλωση (επικυρωμένη).
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας) ή 4 αν χρειαστούν βεβαιώσεις γιατρών.
 • Φωτοτυπία τίτλου σπουδών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. (επικυρωμένη)
 • Αν δεν είναι έλληνας υπήκοος, επιπλέον πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον επαγγελματικού σκοπού (επίπεδο Α2) και επικυρωμένη άδεια διαμονής.
 • Επίσκεψη σε οφθαλμίατρο και παθολόγο. (Εξαρτάται από την κατηγορία του διπλώματος οδήγησης και την ημερομηνία λήξης αυτού.)

Αφού κατατεθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος εξετάζεται στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια σύμφωνα με την κατηγορία άδειας οδήγησης που κατέχει (ερασιτεχνική ή επαγγελματική). Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν κανονισμούς, θέματα Α΄ βοηθειών και τεχνικά θέματα.

Κατόπιν επιτυχούς εξέτασης του υποψηφίου, εκδίδεται η ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ).

taxiΑνανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης αυτοκίνητου (Ε.Δ.Χ.) – (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

 • Αίτηση – Υπ. Δήλωση (επικυρωμένη).
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας) ή 4 αν χρειαστούν βεβαιώσεις γιατρών.
 • Ειδική άδεια ταξί.
 • Επίσκεψη σε οφθαλμίατρο και παθολόγο. (Εξαρτάται από την κατηγορία του διπλώματος οδήγησης και την ημερομηνία λήξης αυτού.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο από τη λήξη της υπάρχουσας άδειας τότε θεωρείται αφαιρεθείσα και καταβάλλεται το πενταπλάσιο της αξίας του παραβόλου για την ανανέωσή της. Στην περίπτωση που έχει παρέλθει πενταετία από τη λήξη της άδειας τότε ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τη διαδικασία της αρχικής χορήγησης.