ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Π.Ε.Ι. είναι η συντομογραφία για το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»

Η Ε.Ε. εξέδωσε την οδηγία 59/2003 για την αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών ορισμένων κατηγοριών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών. Η οδηγία επηρεάζει όλους τους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών πάνω από 3.500kg. Για τους νέους οδηγούς εισάγει μια αρχική επιμόρφωση για την απόκτηση του Π.Ε.Ι., η οποία αναβαθμίζει τις γνώσεις που χρειάζονται για την οδήγηση των οχημάτων. Όλοι οι οδηγοί, νέοι και υφιστάμενοι, πρέπει κάθε πέντε έτη να λαμβάνουν μια κατάρτιση 35 ωρών για να έχουν σε ισχύ το Π.Ε.Ι. Αυτή είναι γνωστή ως «περιοδική κατάρτιση».

Η περιοδική κατάρτιση έχει ως στόχο την επιβεβαίωση και εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε οδηγού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι ασφαλείς, ευγενείς και φιλικοί προς το περιβάλλον οδηγοί.

Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους οδηγούς να ενημερώνονται συνεχώς για τις αλλαγές των κανονισμών και να επωφεληθούν από την εκπαίδευση σε όλη τη σταδιοδρομία τους.


truck-iconΔιαδικασία και δικαιολογητικά για όσους κατέχουν δίπλωμα C κατηγορίας (φορτηγού) και το απέκτησαν πριν τις 10 Σεπτεμβρίου 2009

Κατόπιν της παρακολούθησης των 35 διδακτικών ωρών του σεμιναρίου, εκδίδεται νέα άδεια οδήγησης με την προσθήκη του κωδικού της πιστοποίησης επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)


truck-iconΠ.Ε.Ι. με εξετάσεις (για κατόχους διπλώματος κατηγορίας C που το απέκτησαν από τις 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά)

Ο υποψήφιος εξετάζεται αρχικά σε ερωτηματολόγιο 60 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής χρονικής διάρκειας 150 λεπτών και στην επεξεργασία 2 μελετών περιπτώσεων (case studies) χρονικής διάρκειας 90 λεπτών. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς (τουλάχιστον 12 στην κάθε μια με άριστα το 20) από την ανάπτυξη της μελέτης των δύο περιπτώσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Π.Ε.Ι. 

Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση, ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης οδήγησης.

Δεν προβλέπονται υποχρεωτικά θεωρητικά ή πρακτικά μαθήματα.


Διαδικασία και δικαιολογητικά για όσους κατέχουν δίπλωμα D κατηγορίας (λεωφορείου) και το απέκτησαν πριν τις 10 Σεπτεμβρίου 2008

Κατόπιν της παρακολούθησης των 35 διδακτικών ωρών του σεμιναρίου, εκδίδεται νέα άδεια οδήγησης με την προσθήκη του κωδικού της πιστοποίησης επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)


Π.Ε.Ι. με εξετάσεις (για κατόχους διπλώματος κατηγορίας D που το απέκτησαν από τις 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά)

Ο υποψήφιος εξετάζεται αρχικά σε ερωτηματολόγιο 60 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής χρονικής διάρκειας 150 λεπτών και στην επεξεργασία 2 μελετών περιπτώσεων (case studies) χρονικής διάρκειας 90 λεπτών. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς (τουλάχιστον 12 στην κάθε μια και με άριστα το 20) στην ανάπτυξη της μελέτης των δύο περιπτώσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Π.Ε.Ι.

Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση, ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης οδήγησης.

Δεν προβλέπονται υποχρεωτικά θεωρητικά ή πρακτικά μαθήματα.