ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες εγγραφής και έκδοσης όλων των διπλωμάτων οδήγησης, ενώ παράλληλα η σχολή μας παρέχει τα απαραίτητα πρακτικά και θεωτηρικά μαθήματα. Τα απαραίτητα έγγραφα και οι διαδικασίες που χρειάζονται για την έκδοση του διπλώματος, αναφέρονται στις παρακάτω κατηγορίες για κάθε τύπο οχήματος: