Β Κατηγορία (αυτοκινήτου)

– Ο κάτοχος της κατηγορίας αυτής έχει δικαίωμα να οδηγήσει αυτοκίνητο μάζας 3,500kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750kg.

– Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετράκυκλου, μάζας κενού οχήματος έως 400kg ή έως 500kg στην περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 KW.

Διαδικασία εγγραφής και έκδοσης διπλώματος

Υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα

  • 21 διδακτικές ώρες θεωρητικών μαθημάτων Β κατηγορίας.
  • 12,5 πρακτικά μαθήματα οδήγησης Β κατ. (μάθημα διάρκειας 1,5 ώρας).