Α2 Κατηγορία μοτοσικλέτας (άνω των 20 ετών)

Ο κάτοχος της κατηγορίας αυτής έχει δικαίωμα να οδηγήσει μοτοσικλέτα με ισχύ έως 35KW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2KW/kg.

Διαδικασία εγγραφής και έκδοσης διπλώματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 31 διδακτικές ώρες θεωρητικών μαθημάτων Α + Β κατηγορίας.
  • 7 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσικλέτας Α2 κατηγορίας. (διάρκεια μαθήματος 1,5 ώρα)